Bel ons vrijblijvend +31 (0)475 48 33 33

Resultaatgericht Samenwerken

Wat kan RGS voor u betekenen? 

Grip op directe en indirecte kosten, het proces en klanttevredenheid. Dit zijn slechts enkele van de talloze voordelen die RGS u biedt.

Kenmerken

  • Intentie samenwerking
  • Prestatie-eisen aanvangssituatie (nulbeurt) en beheerperiode
  • Procesoptimalisatie (minder dubbel werk
  • minder beslag op arbeidsmarkt)
  • opdrachtnemer doet opname, voorstel initiële beurt, scenarios en NCW
  • Productoptimalisatie (nulbeurt en beheerperiode)
  • Aannemingsovereenkomst met Prestatiegaranties (korte en lange termijn)
  • opdrachtnemer wordt bouwpartner

 

Waarom RGS u veel oplevert

Als opdrachtgever steekt u veel geld in onderhoud, groot onderhoud en renovatie van vastgoed.

Opdrachtgevers focussen bij uitgaven nu vaak op de korte termijn. Net als anderen kijkt u daarbij wellicht voornamelijk naar de prijs van het onderhoud of de investeringsbeurt in het eerstvolgende jaar.

Maar u kunt veel efficiënter te werk gaan en heel veel kosten besparen als u uw focus verplaatst:

  • Van prijs  naar  kosten 
  • En van kosten op korte termijn naar jaarkosten over de resterende exploitatieduur.

Gaat u met  RGS aan de slag, dan kunt u veel realistischer meerjarenplanningen en begrotingen opstellen over de resterende exploitatie. Geheel afgestemd op uw strategisch  voorraad- of huisvestingbeleid, huurbeleid en investeringsbeleid.

Het resultaatgericht inkopen van onderhoud en renovatie zorgt aantoonbaar voor lagere directe kosten: u dringt faalkosten en meerwerk terug, en optimaliseert het ontwerp. Ook zorgt RGS voor een verlaging van de indirecte kosten ofwel de kosten van het proces zelf. Met RGS maakt u dergelijke doelstellingen meetbaar door ze te  koppelen aan ondernemingsdoelstellingen.

 

Hoe ziet RGS er precies uit:

Als u resultaatgericht samenwerkt, dan stuurt u op optimalisatie van uw proces  en  het te realiseren werk. Met RGS gaat u uit van een ketenbenadering in het proces en voorkomt u dubbel werk.

In samenwerking met:

RGS+